×
×

Dịch vụ

Tận Tâm Phục Vụ

Bạch Long Care

Trung tâm bảo hành và sửa chữa điện thoại uy tín

Hãng:
Pisen
Pisen Siêu cao
Orizin
Daison
Linh kiện
Phân loại:
iPhone
iPad
Hãng:
GX
Daison
Dura
Orizin Olip GX
Zin bốc máy
Thay sườn
Độ vỏ
Dịch vụ:
Thay pin
Sửa nguồn
Sửa lỗi rè
Dịch vụ đổi mới
Dịch vụ:
Thay Pin
Thay màn hình
Thay loa ngoài
Thay bàn phím
Thay quạt tản nhiệt
Phân loại:
Zin linh kiện
Pisen